PMK Projectmanagement

In het het nieuws verschijnt weleens dat ICT projecten niet altijd succesvol verlopen. Nu blijkt dat gemiddeld slechts 20% van de organisaties ICT-projecten binnen afgesproken tijd, budget, resultaat en gewenste baten afrondt. Uit het rapport-Elias in 2014 werd geconcludeerd dat de kwaliteit van ICT-projectmanagement bij de overheid nog niet voldoende is. UBR| I-Interim Rijk adviseert daarom haar opdrachtgevers en zet het PMK projectmanagement in om een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van ICT-projectmanagement en daarmee aan een betere beheersing van het projectresultaat. PMK Projectmanagement maakt onderdeel uit van de filosofie Periodiek Meten van Kwaliteit.

Waarom projecten onder controle?

Het is van groot belang dat de Rijksoverheid de uitvoering van ICT projecten goed onder controle heeft. PMK projectmanagement biedt hier ondersteuning aan en kan door iedere projectmanager worden gebruikt. De resultaten worden direct in een duidelijk overzicht gepresenteerd.

PMK projectmanagement ondersteunt iedere projectmanager in:

1. Leren (weten wat beter kan),

2. Ontwikkelen (toepassen leren)

3. Professionaliseren (beter worden) op het gebied van projectmanagement binnen de Rijksoverheid. Het PMK model ondersteunt de projectmanager hierbij.

Hoe werkt PMK projectmanagement?

PMK projectmanagement gaat uit van een goede beheersing van negen kwaliteitsaspecten op het gebied van techniek (hard controls), gedrag (soft controls) en omgeving (interactie met buitenwereld). Het model is gebaseerd op de standaarden van Prince2 en IPMA en aangevuld vanuit de dagelijkse praktijkervaring van I-Interim Rijk.

Achter het PMK model schuilt een methodiek/stappenplan met vragenlijsten/criteria waarmee de 9 kwaliteitsaspecten gemeten worden. In één oogopslag wordt na meting in het PMK projectmanagement gevisualiseerd waar de verbeterpunten voor directe actie liggen. Toepassing van het PMK projectmanagement is geen garantie op succes maar wel een effectief instrument voor het leveren van een continue kwaliteit in projectmanagement en daarmee komt het projectsucces binnen handbereik. Inmiddels wordt het PMK projectmanagement door meer dan 250 projectmanagers van meerdere departementen en uitvoeringsorganisaties gebruikt.

In PMK projectmanagement zitten 3 modules verdeeld over 3 fasen uit het project (start, uitvoering en afronding):

  1. De zelfscan die door iedereen individueel gebruikt kan worden om te checken of alle 9 belangrijke kwaliteitsaspeten goed geborgd zijn. Ook is het mogelijk om dit met het gehele projectteam te doen.
  2. De workshop waarmee het mogelijk is om onder begeleiding van een PMK gecertificeerde expert vanuit de uitgevoerde zelfscan een aantal kwaliteitsaspecten te selecteren en met het projectteam  of projectgroep uitgebreider in te zoomen op concrete verbeteringen. Aparte autorisatie nodig. 
  3. De kwaliteitsanalyse waarmee een PMK gecertificeerde expert volledig de diepte ingaat om een analyse te maken van 1 of meerdere kwaliteitsaspecten voorzien van een avies. Deze vragenlijst bestaat in totaal voor alle 9 kwaliteitsaspecten uit ruim 400 vragen. Aparte autorisatie nodig.

In het online PMK projectmanagement model is ook een dashboard opgenomen waarin alle scans  van de projecten overzichtelijk gespresenteerd worden (na inloggen) en de projectmanager ook kan zien of er tijdens de uitvoering van het project verbeteringen zichtbaar zijn.

Doe nu de Zelfscan en log in.

Verband PMK projectmanagement kwaliteitsaspecten en projectresultaat

Ieder kwaliteitsaspect van PMK projectmanagement heeft direct invloed op het bereiken van een doel (resultaat). De figuur hieronder geeft aan wat het verband is.

I-Interim Rijk

Beheer en doorontwikkeling van de www.pmkapp.nl vindt plaats onder de vlag van UBR/I-Interim Rijk draagt hieraan bij en betrekt deze tool tevens in haar intake, adviezen en opdrachten. De website is freeware, oftewel gratis. Voor het gebruik van de website, ga naar www.pmkapp.nl.

I-Interim Rijk, als uw ervaren Rijks I-collega, kan u op verschillende manieren helpen bij het gebruik van het PMK model.

  1. PMK projectmanagement zelfscan individueel. Is gratis. Als u ingelogd bent, blijven uw gegevens bewaard.
  2. PMK projectmanagement zelfscan groepsgewijs onderbegeleiding van gecertificeerde experts van I-Interim Rijk. Voorbereiding, uitvoering en rapportage €1250 (in de meeste gevallen excl BTW)
  3. PMK projectmanagement workshop voor groepen tot 10 deelnemers op een van de 9 kwaliteitsaspecten. Voorbereiding, uitvoering (dagdeel van 4 uur met 2 gecertificeerde experts van I-Interim Rijk) en rapportage €2500 (in de meeste gevallen excl BTW)
  4. PMK projectmanagement foundation opleiding voor groepen tot 12 deelnemers. Dagduur 6 uur en een aan de slag met het pmk model met praktische oefeningen en een certificaat. €200 per persoon (in de meeste gevallen excl BTW)

Wilt u meer informatie? Download dan nu de factsheet of neem contact met ons op. PMK projectmanagement maakt onderdeel uit van pmkmodellen.nl.

T (070) 7000 550
E pmk@rijksoverheid.nl

Deze app is eigendom van UBR|I-Interimrijk. De informatie in deze app bevat uitsluitend algemene informatie en is geen persoonlijk advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.